zondag 30 augustus 2020

 

Beste ouders,

De vakantie is ten einde. Wij zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen voor een nieuw schooljaar, maar wij willen jullie alvast nog even herinneren aan wat praktische zaken om 1 september goed te laten verlopen.

·         Verloop 1 september schooljaar 2020 – 2021 – een veilige start

·         Infobeurs donderdag 10 september voor al onze ouders online

·         uniformafspraken

 

Verloop 1 september schooljaar 2020 -2021 – een veilige start

     

-          We kunnen voltijds heropenen met normale voor- en nabewaking.

                           Voorbewaking van 7.00u – 8.10u

                                 Nabewaking van    15.45u – 18u (ook op woensdag)

-          HandhygiĆ«ne blijft essentieel

-          Bij het betreden van de school handen wassen of met ontsmettende gel.

-          Bij het binnenkomen van klaslokaal wassen wij de handen.

-          Na toiletbezoek wassen wij de handen.

-          Voor de maaltijd wassen wij de handen.

-          Na het  snuiten van de neus en niezen wassen wij de handen.

-          Kinderen worden aan de poort afgezet en opgehaald.

-          Enkel kleuters eerste kleuterklas mogen in de klas afgezet worden.

-          Er mag 1 volwassene met de kleuter van K1 de school betreden.

-          Poort Berchemlei dient als ingang en uitgang voor kleuters, L1, L2, L3

-          Poort Karel de Preterlei dient als ingang en uitgang L4, L5, L6

-          Zorgleerkrachten verwelkomen de kleuters en leerlingen. Op de eerste schooldag mogen ze na het reinigen van de handen rechtstreeks naar de klas wandelen. Daar worden ze begroet en ontvangen door de klasleerkracht.

-          De kinderen zullen in het begin van dit schooljaar in de eigen klas eten.  Wij willen het aanmoedigen om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten gaan middageten.

-          Het dragen van een mondmasker is verplicht voor ouders die de school betreden.

-          Personeel draagt mondmaskers indien afstand niet kan gegarandeerd worden.

-          Enkel toegang tot het secretariaat na telefonische afspraak 03 236 04 44.

-          Bij enig teken van ziekte vragen wij om uw kind thuis te laten. Gelieve de school telkens te verwittigen.

-          Om het afhalen vlot te laten verlopen zullen alle kleuters verzamelen in de gymzaal. Ouders van een kleuter mogen op dit moment even in de voortuin. Het mondmasker is verplicht. Maak even oogcontact met de juf of zorgleerkracht. Als je kleuter naar buiten is gekomen, verlaat u zo snel mogelijk de school.

-          De lagere schoolklassen L1, L2, L3 maken rijen in de voortuin. Na een begroeting met de leerkracht kan je kind veilig naar buiten wandelen.

-          Onze gemachtigd opzichters zullen jullie een veilige oversteek garanderen.

-          Leerlingen van L4, L5, en L6 verlaten de school langs de Karel de Preterlei.

-          Leerlingen die in de nabewaking moeten blijven gaan eerst naar de studie. Hier kunnen ze onder toezicht van een leerkracht hun huiswerk maken.

-          Ouders die hun kind komen afhalen in de nabewaking of studie dienen eerst hun handen te ontsmetten. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

 

 

Info online voor ouders donderdag 10 september van 16u - 18.30u

 

Dit jaar kunnen we geen kennismakingsmoment op school organiseren omwille van Corona.

We plannen een online kennismaking op donderdag 10 september tussen 16u en 18.30u.

Klasleerkrachten zullen jullie dan via onze BLOG , mail of telefonisch de nodige info geven.

 

-tweedehands verkoop van uniform kunnen we veilig organiseren in onze voortuin bij droog weer.

Tussen 16u en 18u

 

Afspraken rond uniform

 

*Een wit hemd of  wit of donkerblauw t-shirt zonder opschrift.

*Donkerblauwe boven kledij ( broek, rok of jurk, trui of sweater)

*Witte of donkerblauwe sokken

*Een donkerblauwe Jas

*Neutrale schoenen

*Turnkledij: donkerblauwe of zwarte short en witte t-shirt

Mogen wij vragen om overal de naam van uw kind in te zetten.

 

Digitalisering van onze communicatie

 

Coronatijd verplichtte ons om onze communicatie te digitaliseren. Ook om ecologische redenen willen wij dit verder zetten in de toekomst. Check dus regelmatig onderstaande kanalen.

http://franciscus2.blogspot.be

 

Wij zijn steeds te bereiken:

secretariaat@franciscusschool.be

directeur@franciscusschool.be

 

 elke leerkracht heeft ook een mailadres wat jullie kunnen terugvinden op onze BLOG

 

Wij zijn blij jullie binnenkort weer te zien!

Het Franciscusteam

Terug naar school!