donderdag 28 mei 2020

Heropstart kleuterschool :Beste ouders en lieve kinderen,


Er komt weer een nieuwe fase aan voor onze school:

Jullie hebben de laatste dagen via de media waarschijnlijk al heel wat informatie zien passeren.
Bij de inrichting van de school en de eerste heropstart hebben wij de veiligheid steeds als belangrijkste uitgangspunt genomen.
Ook nu bij de uitbreiding vinden wij samen met het schoolbestuur dat de veiligheid en de organiseerbaarheid voorop moet staan.

Ook onze kleuterschool kunnen wij  stapsgewijs terug opstarten.

Heropstart KS :


K3 :                 Start op donderdag 4 juni
                        Alle kleuters mogen tegelijkertijd naar school komen.
                        De lesdagen gaan door op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
                        Op woensdag kunnen de kleuters indien nodig nog in de noodopvang terecht.
§  K3A start om 9.00u (stipt), hun dag eindigt om 14.30u
§  K3B start om 9.15u (stipt), hun dag eindigt om 14.45u
§  K3 komt de school binnen via de Berchemlei


K2 :                 Start op maandag 8 juni
                        Alle kleuters mogen tegelijkertijd naar school komen.
                        De lesdagen gaan door op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
                        Op woensdag kunnen de kleuters indien nodig nog in de noodopvang terecht.
§  K2A start om 9.00u (stipt), hun dag eindigt om 14.30u
§  K2B start om 9.15u (stipt), hun dag eindigt om 14.45u
§  K2 komt de school binnen via de Berchemlei


K1 :                 Start voorlopig nog niet op, omdat we nog deeltijds opvang organiseren voor de lagere school.
                        Kleuters van K1 kunnen indien nodig in de noodopvang terecht.
                        We blijven op maandag ook het afhaalmoment behouden.


We organiseren de school op een veilige manier met aandacht voor alle gezondheidsvoorschriften.  
Handhygiëne en het respecteren van de bubbels blijven sowieso de belangrijkste aandachtspunten.
De aangepaste schooluren zijn hierbij noodzakelijk.


Noodopvang :

Vanaf donderdag  4 juni kan de school  noodopvang organiseren voor 45  kinderen.
Elke dag van 8u tot 16u,.
Schrijf zo snel mogelijk in via :  corona@franciscusschool.be  (ten laatste dinsdag 2 juni)
Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven hun plaats behouden. 
Voor wie niet tijdig inschrijft, kunnen wij geen plaats garanderen.


Met vriendelijke groet,
Het Franciscusteam
Uitbreiding heropstart lagere school :


Beste ouders en lieve kinderen,

Er komt weer een nieuwe fase aan voor onze school:

Jullie hebben de laatste dagen via de media waarschijnlijk al heel wat informatie zien passeren.
Bij de inrichting van de school en de eerste heropstart hebben wij de veiligheid steeds als belangrijkste uitgangspunt genomen.
Ook nu bij de uitbreiding vinden wij samen met het schoolbestuur dat de veiligheid en de organiseerbaarheid voorop moet staan.
Voor de rest van het schooljaar blijven we dan ook werken in deelgroepen.
Er mag dan wel een aanpassing zijn in de afstandsregel.  De ander voorschriften i.v.m. de handhygiëne en het gescheiden houden van de bubbels blijven wel behouden.
De leerkrachten van L1, L2 en L6 merken ook dat het lesgeven in de kleinere groep zeer efficiënt verloopt.
We zijn er dan ook van overtuigd dat de deelgroepen zelfs leerwinst opleveren in deze korte periode.

Uitbreiding heropstart :

L1, L2 en L6 :    De groepsindeling en de lesdagen per groep blijven dezelfde zoals nu.
                            Vanaf dinsdag 2 juni starten deze 3 leerjaren om 8.30u (stipt), hun dag eindigt 
                            om 15.00u.
Alleen voor de B-klassen verandert dus het begin- en einduur, alle andere afspraken blijven behouden.

L3 en L5 :          Starten op donderdag 4 juni
Alle leerlingen van deze klassen komen per week ook 2 hele dagen naar school (de andere dagen werken ze thuis verder aan taken die ze op de lesdagen meekrijgen).
Elke klas wordt in 2 groepen verdeeld. De indeling van de groepen vinden jullie op de blog van elk leerjaar en worden ook nog via mail bezorgd.
§  groep 1 komt telkens op maandag en donderdag.
§  groep 2 komt telkens op dinsdag en vrijdag.
§  Ze starten om 8.45 (stipt), hun dag eindigt om 15.15u
§  L3 komt de school binnen via de Berchemlei
§  L5 komt de school binnen via de Karel De Preterlei

L4 :                  Start op maandag 8 juni 
Alle leerlingen van deze klassen komen per week ook 2 hele dagen naar school (de andere dagen werken ze thuis verder aan taken die ze op de lesdagen meekrijgen).
Elke klas wordt in 2 groepen verdeeld, De indeling van de groepen vinden jullie op de blog van elk leerjaar en worden ook nog via mail bezorgd.
§  groep 1 komt telkens op maandag en donderdag.
§  groep 2 komt telkens op dinsdag en vrijdag.
§  Ze starten om 9.15 (stipt), hun dag eindigt om 15.45u
§  L4 komt de school binnen via de Karel De Preterlei


We organiseren de school op een veilige manier met aandacht voor alle gezondheidsvoorschriften.  
Handhygiëne en het respecteren van de bubbels blijven sowieso de belangrijkste aandachtspunten.
De aangepaste schooluren zijn hierbij noodzakelijk.

Noodopvang :
Vanaf donderdag  4 juni kan de school  noodopvang organiseren voor 45  kinderen.
Elke dag van 8u tot 16u. 
Schrijf zo snel mogelijk in via :  corona@franciscusschool.be  (ten laatste dinsdag 2 juni)
Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven hun plaats behouden. 
Voor wie niet tijdig inschrijft, kunnen wij geen plaats garanderen.

Met vriendelijke groet,
Het Franciscusteam
zondag 24 mei 2020

Deze week :

Beste ouders en lieve kinderen,


Morgen maandag 25 mei is er weer een afhaalmoment voor de kleuterschool, L3, L4 en L5. Tussen 9u en 16u kunnen jullie een omslag komen afhalen.                             
Naast de wekelijkse werkbundel zit er deze keer ook een brief in over de bevraging naar volgend schooljaar toe en het fiscaal attest van 2019.                                            
De bevraging hebben we ook reeds via mail bezorgd. 
Als jullie daarop al geantwoord hebben, moet de brief uit de omslag niet meer op school afgegeven worden.

Voor L1, L2 en L6 verloopt de lesweek zoals eerder afgesproken.                             
Alle afspraken en maatregelen blijven dezelfde.                                                           
Bij deze klassen wordt het fiscaal attest met de leerlingen meegegeven.

De noodopvang verloopt ook verder volgens dezelfde afspraken.                             
Vragen i.v.m. deze opvang graag via corona@franciscusschool.be

Jullie vernamen via de media waarschijnlijk reeds dat er mogelijke aanpassingen komen in de werking van scholen.  Op Vlaams niveau is er een plan dat nog bevestigd moet worden door de Nationale Veiligheidsraad.                                       
Wat dit concreet voor onze school betekent, wordt begin deze week bekeken.     
Aangezien de veiligheid bij een mogelijke uitbreiding van onze werking voorop staat, vraagt het enkele dagen om dit grondig te bekijken en mogelijke scenario's af te toetsen. 
Ten vroegste donderdag brengen wij jullie op de hoogte van eventuele veranderingen.

Aan onze gezinnen die dit weekend de Ramadan afsluiten, willen wij een gezegend Suikerfeest toewensen.

woensdag 13 mei 2020

Een kijkje in de school :


Hier al wat beelden van hoe 

de school nu aangepast is 


Veilige start :

Beste ouders en lieve kinderen,

Vrijdag nemen we opnieuw een voorzichtige start.
Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ook wij het spijtig vinden dat dit niet met alle klassen tegelijkertijd kan.
We zullen de kinderen die nog niet kunnen starten zeker missen.
Deze kleuters, leerlingen en ouders wil ik graag extra moed en kracht toewensen.
Onze leerkrachten zullen jullie van op afstand zo goed mogelijk opvolgen en onderwijs aanbieden.

Met een deel van de school starten we vrijdag wel op.
De praktische afspraken, de dagen, de aangepaste uren en de nieuwe groepsindelingen kregen jullie reeds eerder.

Ik wil nog eens benadrukken dat de veiligheid voorop staat en we de school dan ook sterk aangepast hebben :

 • kleinere klasgroepen en extra leerkrachten
 • elk leerjaar heeft z'n eigen stukje van de school gekregen
 • aangepaste klaslokalen
 • aangepaste schooluren
 • de speelplaats is verdeeld in verschillende zones
 • extra toiletten
 • extra wasgelegenheid om de handen te wassen
 • we houden afstand
 • op verschillende plaatsen de gelegenheid om de handen te ontsmetten
 • leerkrachten dragen een mondmasker
 • duidelijke markeringen en pictogrammen
 • leerkrachten wachten jullie aan de schoolpoort op
 • extra poets- en hygiënemaatregelen
 • ...
Samengevat blijft ook op school iedereen in z'n kot :
Koen Huyck
directie

We zien er vanaf vrijdag een beetje anders uit ...


vrijdag 8 mei 2020

Heropstart :

Beste ouders en lieve kinderen,

Er komt een nieuwe fase aan voor onze school:

Wat na 15 mei ?
Vandaag geven wij al de belangrijkste informatie mee.
Een aantal zeer praktische afspraken over de opstart worden in de loop van volgende week meegedeeld.

Heropstart :

We starten vanaf vrijdag 15 mei terug op met L1, L2 en L6.
L1 en L2 komen de school binnen via de Berchemlei.
L6 komt de school binnen via de Karel De Preterlei.

Alle leerlingen van deze klassen komen 2 hele dagen naar school (de andere dagen werken ze thuis verder aan taken die ze op de lesdagen meekrijgen).

·       Elke klas wordt in 2 groepen verdeeld : 

§  De indeling van de groepen vinden jullie op de blog van elk leerjaar en worden ook nog via mail bezorgd.
§  Op vrijdag 15 mei :
Groep 1 in de voormiddag (de A klassen 9u tot 11u en de B klassen van 9.15u tot 11.15u)
Groep 2 in de namiddag (de A klassen van 13u tot 15u en de B klassen van 13.15u tot 15.15u).
Deze dag doen we onthaal, oefenen van de nieuwe afspraken en regels op school en is er klasgesprek over de afgelopen periode.
§  groep 1 komt daarna telkens op maandag en donderdag.
§  groep 2 komt daarna telkens op dinsdag en vrijdag.

·       1A, 2A en 6A starten vanaf 18 mei om 8.30u (stipt), hun dag eindigt om 15.00u
·       1B, 2B en 6B starten vanaf 18 mei om 8.45u (stipt), hun dag eindigt om 15.15u

We organiseren de school op een veilige manier met aandacht voor alle gezondheidsvoorschriften.  
Volgende week krijgen jullie nog verdere informatie over onze aanpak.
Afstand houden en handhygiëne blijven sowieso de belangrijkste aandachtspunten.
De aangepaste schooluren zijn hierbij noodzakelijk.


Afstandsonderwijs :

Voor L3, L4 en L5 gaat het afstandsonderwijs voorlopig verder.

Er is een afhaalmoment van werkbundels op maandag 18 mei en maandag 25 mei telkens van 9u tot 16u.
In combinatie met de blog en Bingel wordt de leerstof in aanlooplessen aangeboden.

Voor de kleuters wordt er elke maandag spelmateriaal of knutselmateriaal voorzien


Noodopvang :

Vanaf maandag 18 mei kan de school nog noodopvang organiseren voor maximaal 30 kinderen.
Elke dag van 8u tot 16u
Schrijf zo snel mogelijk in via :  corona@franciscusschool.be  (ten laatste donderdag 14 mei)
Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven hun plaats behouden. 

Voor wie niet tijdig inschrijft, kunnen wij geen plaats garanderen.