vrijdag 25 oktober 2013


De ouders van de derde kleuterklas 
waren welkom in het eerste leerjaar. 


Een lesje taal bij juf Marianne:
Een lesje rekenen bij juf Lynn:maandag 7 oktober 2013


 
Een sfeervolle afsluiting
van de vredesweek met heel de school
op de speelplaats.
 
Ook de ouders waren welkom!
We zongen samen vredesliedjes.
 
En elke klas vertelde wat ze gedaan hadden
rond 'Vrede' en 'Ontmoeten' !
 
Op het einde lieten we
onze ballonnen vliegen
met een vredeskaartje...