vrijdag 19 juni 2020

Einde schooljaar :

Beste ouders

We zijn weer enkele weken verder na de heropstart van de lessen.
In de klassen wordt er zeer gericht en efficiënt gewerkt met halve klasgroepen, hierdoor worden snel vorderingen gemaakt.                             
Ook merken we dat het afstandsonderwijs bij vele leerlingen zijn vruchten heeft afgeworpen. 
We willen jullie alvast bedanken voor de ondersteuning tijdens de aanlooplessen thuis en voor jullie flexibiliteit om onze huidige organisatie mogelijk te maken. 

Ondertussen nadert het einde van het schooljaar.

We organiseren lessen tot de laatste schooldag om zoveel mogelijk onderwijstijd te creëren :

·         K3 heeft vanaf maandag 22 juni een themaweek over het 1ste leerjaar met een diploma-uitreiking op vrijdag 26 juni. 
Ouders worden uitgenodigd voor een feestelijke afhaalmoment :  K3A om 14u
                                                                                                        K3B om 14.15u

·       K2 en K3 : laatste schooldag op dinsdag 30 juni (hele dag)

·       L1 t.e.m. L5 :    Groep 1  : laatste lesdag op maandag 29 juni  (hele dag)
                               Groep 2  : laatste lesdag op dinsdag 30 juni  (hele dag)

De leerlingen krijgen deze laatste lesdag hun rapport mee naar huis.
Oudercontacten op school mogen we nog niet organiseren.  Indien de leerkracht nog belangrijke zaken te bespreken heeft, zal dit telefonisch, via videokanaal of mail gebeuren.
Als jullie als ouders nog vragen hebben, kunnen die via mail aan de leerkracht gesteld worden (mailadressen staan op de blog : http://franciscus2.blogspot.com). 


·       L6 :        Groep 2 : laatste lesdag op vrijdag 26 juni
Groep 1 : laatste lesdag op maandag 29 juni
Dinsdag 30 juni afscheid en proclamatie 

Afscheid en proclamatie gebeurt in de klas met de leerlingen en enkele leerkrachten : 

6A komt op dinsdag 30 juni van 10u tot 12u 
6B komt op dinsdag 30 juni van 12.45u tot 14.45u

De ouders van L6 worden van harte uitgenodigd om hun zoon of dochter af te halen om 12u of om 14.45u. We maken er een feestelijk moment van aan de schoolpoort !


Met vriendelijke groet,
Koen Huyck